Prečo frekvenčné meniče Vyoral?

Frekvenčný menič je zariadenie, ktoré slúži k premene elektrického prúdu s určitou frekvenciou na elektrický prúd s inou frekvenciou. Veľmi častým dôvodom pre nasadenie frekvenčného meniča je potreba plynulej regulácie otáčok asynchrónneho elektromotora. Frekvenčné meniče Vyoral sa vám pri práci istotne zapáčia.

Spoločnosť Vyoral elektrické pohony

VYORAL Elektrické pohony je solídna značka, ktorý sa vždy snaží vyjsť v ústrety zákazníkovi. Sú zameraný na predaj pre štandardných zákazníkov, hlavne na maloobchod. Starostlivo vám pomôžu pri výbere akéhokoľvek elektromotoru, frekvenčné meniče vyoral alebo elektroprevodovky. Spoločnosť má dlhodobú tradíciu. V prípade akejkoľvek otázky neváhajte spoločnosť kontaktovať na telefónnom čísle 00420 737 535 020.

Typy frekvenčných meničov

Volt-hertz meniče sú z  technického hľadiska sú tieto frekvenčné meniče najjednoduchšie. ich riadenie frekvencie spočíva v sledovaní lineárnej závislosti medzi rýchlosťou a zaťažením motora. používajú sa ak nie je k dispozícii priame štartovacie zaťaženie alebo ak rozsah rychlosti elektromotorov nie je príliš veľký. Vektorovo riadené meniče, ktoré sú riadené vektorom neriadia striedavé motory s pomerom napätie/frekvencia, ale zmenu vstupného napätia a frekvencie motora. Táto metóda je optimálna pre riadenie krútiaceho momentu. Takéto frekvenčné meniče majú aj ďalšie výhody, napr. pri 3-fázových elektromotoroch, ktoré dokážu robiť priame vysokorýchlostné štarty sa môžu nastavenia otáčok kontrolovať oveľa podrobnejšie.

Na čo sa treba zamerať pri kúpe frekvenčných meničov?

Frekvenčné meniče Vyoral pre priemysel
Typy frekvenčných meničov a ich delenie

Nasledujúce technické parametre meniča frekvencie musia spĺňať požiadavky aplikácie, ktorú plánujete používať:

Aké vstupné napätie je k dispozícii? V závislosti od modelu môžu frekvenčné meniče  vyoral spracovať striedavý jednofázový alebo trojfázový prúd 230 V, 400 V, 480 V alebo 580 V. Výstupné napätie a maximálny výstupný výkon , ktorý môže poskytnúť frekvenčný menič musí zodpovedať vašej požiadavke. Typické výkony sa pohybujú od 0,1 do 20 kW. Hodnota kW predstavuje kilowatty, pričom 1000 wattov zodpovedá hodnote jedného kW. Frekvenčný rozsah konvertora musí obsahovať požadované hodnoty. Niektoré zariadenia generujú len frekvencie, ktoré sú blízke štandardnej vstupnej frekvencii 50 Hz (napríklad 48 až 62 Hz). Ostatné frekvenčné meniče pokrývajú celé spektrum od 0 Hz do 650 Hz. Okrem napájacích prípojok môžu mať frekvenčné meniče aj ďalšie vstupy a výstupy. Napríklad je možné pripojiť potenciometer pre nastavenie výstupnej frekvencie. Väčšina moderných frekvenčných meničov má však klávesnicovú jednotku a digitálny displej, ktorý zabezpečuje pohodlné ovládanie pripojeného elektromotora . Niektoré frekvenčné meniče môžu byť individuálne konfigurované pomocou vlastného programovacieho jazyka. Hotový kód sa potom vloží do meniča cez iné rozhranie. Ak hľadáte vhodný typ frekvenčného meniča vyoral od zodpovednej značky, ktorá je orientovaná na zákazníkov, neváhajte kontaktovať https://el-motor.sk/frekvencne-menice-info/.