Frekvenčný menič a jeho využitie

Jeho využitie viacerí ani nepoznáme a nevieme si pod tým konkrétne nič predstaviť. V dnešnej dobe máme množstvo elektrotechnických vecí, v ktorých by sa mal človek vyznať. Frekvenčný menič sa používa pri zmene jednosmerného prúdu na striedavý, kedy takto vyrobený elektrický prúd je rovnaký ako dodávka elektrickej energie z elektrickej siete, ktorá je pre verejnosť. Frekvenčné meniče existujú v rôznych veľkostiach a taktiež nadobúdajú schopnosť dodávať o dosť kvalitnejšiu elektrickú energiu.

Princíp fungovania frekvenčných meničov

Je potrebný nato, aby menil striedavé napätie a práve preto sa frekvenčný menič zapája zväčša pred motor a reguluje sa výstupné napätie. Medzi ďalším fungovaním frekvenčného meniča je zmena otáčok, kedy od minima dokážu vzrásť otáčky na vyššie hodnoty. Nie len že zmení hodnoty otáčok ale dokáže zmeniť aj smer otáčania.

Využitie frekvenčných meničov

Predovšetkým sa vyskytuje v priemysle, hlavne vo veci čerpadiel, žeriavov alebo montážnych pásov kde sú až priveľmi dôležité nato, aby sa mohli nahradiť alebo úplne vylúčiť. Celkový systém otáčok umožňuje optimálny výrobný proces kedy dokážu aj znížiť náklady na celkovú prevádzku.

Typy meničov frekvencii

V modernej dobe sa dostávajú do popredia napäťovo riadené frekvenčné meniče, kedy je pomer konštantný medzi frekvenciou a napätím. Napäťový frekvenčný menič premieňa striedavý prúd na jednosmerné napätie, kedy sa jednosmerné napätie stabilizuje. Medzi klasickejšie frekvenčné meniče patria prúdovo riadené, ktorých úlohou je udržať konštantný pomer medzi prúdom a frekvenciou.  

Predtým ako frekvenčný menič zapojíte

Dbajte nato, aby bol ochranný istič správne zapojený a to tak že bude medzi frekvenčným meničom a napájaním. Je to dôležité z bezpečnostného hľadiska, kedy nedôjde k poškodeniu. Veľmi dôležité je taktiež dbať nato aby vodivá vrstva bola pripojená na uzemňovaciu svorku. Vodiče, ktoré sú riadiace by mali byť oddelené od napájacieho vedenia.

Dokáže zabezpečiť úsporu?

V podstate, frekvenčné meniče dokážu zvýšiť odolnosť, životnosť a opotrebenie strojov a ich dielov. Frekvenčným meničom pri nízkych rýchlostiach ako napríklad pri ventilátoroch alebo čerpadlách neprekáža menší moment krútenia. Ako sme už spomínali, frekvenčné meniče patria k prístrojom resp. zariadeniam, ktoré sú potrebné pri zmene elektrického prúdu so svojou frekvenciou na prúd, ktorý má rozdielnu frekvenciu. Ich využitie siaha do množstva odvetví, kedy sa môžu využiť pri jednoduchých strojoch alebo v maximálne využívaných prevádzkach. Pre viac užitočných informácii navštívte stránku vyboelectric.sk a dozviete sa viac.