Na akých základoch je postavená bezpečnosť na internete

Slovné spojenie je pomerne jednoducho vysvetliteľné a úlohou bezpečnosti na internete je predovšetkým identifikácia možných rizík v tomto prostredí a následná ochrana pred ich negatívnymi vplyvmi. Bezpečnosť na internete sa následne bezprostredne dotýka viacerých oblastí, pričom tými hlavnými je ochrana dát pred neoprávneným narábaním s nimi, nelegálnym kopírovaním dát a taktiež bezpečný proces komunikácie a prenášanie dát. V otázke bezpečnosti na internete sú následne dôležité 3 kroky. Prvým je prevencia a v rámci nej je dôležitá ochrana proti hrozbám v internetovom prostredí. Detekcia má za úlohu identifikovať neoprávnenú aktivitu a slabé miesta v aplikáciách či systémoch. Tretím krokom v otázke bezpečnosti na internete je náprava, ktorá má odstraňovať slabé miesta identifikované v predošlej fáze.  

Bezpečnosť na internete je zameraná proti viacerým typom hrozieb

Bezpečnosť na internete a jej základné faktory
Spôsoby bezpečnosti na internete

Jednou z takýchto hrozieb v rámci bezpečnosti na internete je i klasický počítačový vírus, ktorý funguje na veľmi podobnom princípe ako vírus prenášaný medzi ľuďmi či zvieratami. Príkladom je klasická chrípka, a tak je to aj pri PC víruse. V tomto prípade má podobu škodlivého programu a vďaka svojej schopnosti rozmnožovať sa je schopný pridávať vlastný kód do ďalších programov. Do vlastného PC si ho vieme zaniesť tak, že otvoríme už infikovaný program. Vďaka jeho spusteniu dochádza k aktivácii vírusu v podmienkach operačnej pamäti a odtiaľ potom napáda rôzne iné kategórie súborov. Bezpečnosť na internete je často spájaná aj s pojmom ako trójsky kôň a na rozdiel od vírusu sa jedná o škodlivý kód pripojený k naoko neškodnému a užitočnému softvéru. Častokrát bývajú pridávané k menej známym a pochybným programom, pričom typickým príkladom je softvér určený na výmenu dát. Naoko užitočný softvér na bezplatné a zároveň nelegálne sťahovanie hudby či filmov potom obsahuje okrem týchto sťahovaných dát aj škodlivý kód vykonávajúci neželanú a škodlivú aktivitu v našom počítači. Bezpečnosť na internete neobchádza ani e-mailovú komunikáciu a v tomto prípade je reč o emailových červoch. Ich aktivácia je postavená na otvorení daného programu obsiahnutom v prílohe e-mailu. Aktivita tohto programu je veľmi sofistikovaná. V niektorých prípadoch po aktivácii vírusu dokonca automaticky dochádza k jeho rozposlaniu na všetky e-mailové adresy archivované v programoch určených na e-mailovú komunikáciu. Viac sa dozviete na webovej stránke https://silverdium.sk/.