Pšenica a ako dosiahnuť veľkú úrodu aj na menších rozlohách

Pšenica má v našich zemepisných oblastiach dlhoročnú tradíciu a patrí medzi najviac cenené poľnohospodárske plodiny. Využitie pšenice je všestranné a toto tvrdenie platí v prípadoch, keď pestujete plodinu v menej i viac intenzívnej miere. Pšenica teda má široké využitie a toto tvrdenie ostáva pravdivým bez ohľadu na to, či je pestovaná na rozľahlých poliach pomocou profesionálnej poľnohospodárskej techniky, alebo na políčkach o menšej výmere. Existujú teda rady ako zvýšiť efektivitu jej pestovania v oboch prípadoch a bližšie sa na tieto skutočnosti pozrieme v nasledujúcich riadkoch. Jedným z najväčších nepriateľov pestovateľov je v posledných rokoch práve počasie so všetkými svojimi výkyvmi. Problémom je teda nadmerné sucho a aj prebytok vlahy. Proti nadmerných suchám je v praxi možné bojovať napr. vybudovaním vhodného systému závlahy, ktorý dokáže v plnohodnotnej miere nahradiť zrážkovú vodu a pšenica tak vďaka nej bude neustále prosperovať. 

Aj pšenica a objem jej úrody vie byť šetrným zásahom zvýšená na želanú úroveň

Pšenica a jačmeň
Spôsob pestovania pšenice

Ak však nemáte v blízkosti svojho poľa dostatok závlahovej vody, napr. z vodného zdroja, tak táto alternatíva sa nebude uplatňovať až tak jednoducho. Vyššiu dávku kreativity si vyžaduje tiež analyzovanie rôznych dostupných prostriedkov. Ich výber je však potrebné zvažovať veľmi citlivo a ich použitie musí byť veľmi dobre načasované. Pri aplikovaní týchto postupov samozrejme vieme vychádzať naštudovaním si dostupných zdrojov, no cennejšie budú vo vašich očiach určite vami nadobudnuté skúsenosti. Každá geografická oblasť má pritom rôzne podmienky, ktoré sa líšia v mnohých ohľadoch. Klimatické podmienky nie sú pritom ani zďaleka tým jediným a rozhodujúcim faktorom. Ich vplyv na úrodu pšenice je samozrejme enormný, no významnú úlohu tiež zohráva aj pôdny typ. Špeciálne by sme pritom spomenuli význam pestovaných predplodín a pri pestovaní pšenice im je potrebné venovať zvláštnu starostlivosť. Do značnej miery pritom dokážu predurčiť to, či bude úroda pšenice významná a toto zistenie je pravdivým pri pestovaní malých aj veľkých objemov plodiny. Ak vás téma zaujala a rozhodli ste sa venovať pestovaniu napríklad aj pšenice, a potrebujete sa ešte dozvedieť bližšie informácie, stačí ak kliknete na webovú stránku https://www.osivo.sk/ a dozviete sa viac.