Domov

Štatistika

celkovo inzerátov: 5313

dnes inzerátov: 0

Podmienky inzercie


Je zakázané inzerovať:

multilevel, provízne systémy a pyramídové hry

bezprácne zárobky, práca s vyžadovaným poplatkom vopred,  prepisovanie reklamných textov, emailing a iné

opakovaná inzercia rovnakého tovaru alebo služieb

názov internetovej stránky nesmie byť v názve inzerátu

kopírovanie CD, DVD

kradnutý tovar, kópie, napodobeniny, falzifikáty

doklady a technické preukazy

nebezpečné chemikálie, výbušniny

lieky, potravinové doplnky, podporné prostriedky, cigarety, alkohol a drogy, ľudské alebo zvieracie orgány

erotické inzeráty

predmety, služby, hovorené a písané slovo, vyzývajúce ku xenofóbii, rasizmu, všeobecnej nenávisti, a pod.

nič nehovoriace inzeráty, inzeráty vyzývajúce na klikanie reklám a na registráciu za takýmto účelom a inzeráty poškodzujúce tretiu stranu

služby podobného obsahu ako je lacnopredam.sk

 

Užívateľ sa môže bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si tak účet, prostredníctvom ktorého môže všetky svoje inzeráty kedykoľvek upravovať, zmazať a obnovovať (aktualizovať). Registrácia a pridávanie inzerátov je zadarmo.

 

Služby Lacnopredam.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. 

 

Topovanie inzerátu: Je zvýhodnenie pozície inzerátu na 60 dní oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach 60 dní v hlavnej kategórii a podkateórii do ktorej bol pridaný + 20 naposledy TOPovaných inzerátov sa bude zobrazovať na úvodnej stránke. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Inzeráty porušujúce pravidlá inzercie môžu byť vymazané aj keď sú topované, bez nároku na náhradu za spoplatnenú SMS správu.

 

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

 

Užívateľ prehlasuje, že si pozorne prečítal obchodné podmienky, že je plne spôsobilý na právne úkony, že je si vedomý dôsledkov svojho konania a nebude predávať zakázané predmety.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, porušuje pravidlá zákazu inzercie, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť (zvyčajne názov inzerátu) akýkoľvek inzerát, z dôvodu predpokladaného zvýšenia návštevnosti a teda aj videní daného inzerátu.

 

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Lacnopredm.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Lacnopredam.sk, spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

 

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, zaplatenie, dodanie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.

 

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu.

 

Prevádzkovateľ zhromažďuje len údaje, ktoré sú potrebné pre registráciu a aktiváciu užívateľov.Údaje sú získavané od návštevníkov portálu Lacnopredam.sk dobrovoľne, ich registráciou. Prevádzkovateľ môže registrovaným užívateľom posielať informačné maily alebo reklamné maily tretích strán a to maximálne 2 krát za mesiac.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na lacnopredam.sk

Lacno predám - bazár, inzercia zadarmo - u nás sa za inzerciu neplatí.